‘’ Ялгарлын инвентор болон Тархалтын загварчлал ‘’ семинар

Нийслэлийн агаарын чанарын албаны 10 мэргэжилтэн , бусад монголын албан байгууллагуудаас 24 мэргэжилтэн , Жайка болон Жайкагийн төслийн 11 мэргэжилтэн Байгаль Орчны Яамны М.Ганбат зэрэг бүрэлдэхүүнтэй оролцов.

20140416 144438

20140416 150902

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here