2017-12-28 12:00:00

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Хяналт, үнэл

Хуудас 1 / 1
Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here