Угаарын хийн хэмжилт хийсэн дүн.

n.news
2019-10-14 03:11:19
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Эндээс татаж авч үзнэ үү.Угаарын хийн тайлан 2019 10 08.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here