Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар нь сайжруулсан түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж байна.

n.news
2020-01-17 03:22:21
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Сайжруулсан түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргаж буй иргэд дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн тус газарт ирнэ үү.

  1. Иргэний цахим үнэмлэх /хуулбар/
  2. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ /Газрын гэрчилгээний хуулбар/
  3. Зуухны үйлдвэрийн марк, зураг
  4. Тухайн амьдарч буй сууцны зураг /м2/ тодорхойлох
  5. Халаалтын улиралд хэрэглэх түлшний хэмжээ
  6. Үл хөдлөх болон газрын гэрчилгээ байхгүй бол хорооны тодорхойлолт хавсаргах

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here