2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, сайжруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх агуулахын судалгааг гарган ажиллалаа

n.news
2020-04-29 02:35:25
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 8 дугаар хуралдаанаар 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, сайжруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, агуулахын судалгааг гаргахыг үүрэг болгосон.

Энэхүү үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулагдан Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, “Таван Толгой Түлш” ХХК-тай  хамтран сайжруулсан түлш нөөцлөх агуулахын судалгааг эцэслэн гаргаж, нийт 39750 тн сайруулсан түлш нөөцлөх боломжтой 27 агуулахыг сонгож агуулахын нөхцөл байдлыг тодорхойлон ажиллалаа.

  

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here