“Цэвэр Агаартай Хот-2020” олон улсын эрдэм шинжилгээний цахим хурал 06 сарын 17-ны өдөр болно

n.news
2020-06-09 08:10:14
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

“Цэвэр Агаартай Хот-2020” олон улсын эрдэм шинжилгээний цахим хурал 06 сарын 17-ны өдөр болно.
Илтгэлийн сэдвүүд:
     -Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн;
     -Агаар орчны бохирдлын байгаль орчин, нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл;
     -Агаарын бохирдлыг бууруулах ногоон технологийн шийдлүүд;
     -Хөрсний бохирдлын өнөөгийн байдал, бууруулах арга замууд;
     -Саарал ус ашиглах;
     -Нүхэн жорлон, хүнд металлын бохирдол, газрын доройтлыг бууруулах дэвшилтэт технологи;
Хурлын материалыг 6 сарын 12 хүртэл авна.

 

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here