“Төв суурин газруудын агаарын чанар сайжруулах” сургалт, семинар зохион байгуулагдаж байна.

n.news
2019-04-11 08:11:09
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, Азийн цэвэр агаар Олон улсын байгууллага, Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар, БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Азийн хотуудын агаарын чанарыг сайжруулах” төслийн хүрээнд нийслэл болон төв суурин газруудын агаарын чанарыг сайжруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах зорилгоор салбарын мэргэжилтэн, менежрүүдийг хамарсан сургалт  2019 оны 4 дүгээр сарын 9-12 хороонд  зохион байгуулагдаж байна.

       Агаарын чанарын стандарт ба aгаарын чанарын хяналт шинжилгээ, үндэсний болон хотын түвшинд агаарын чанарын хяналт хийх, мэдээлэл цуглуулах ирээдүйн чиг хандлага, ялгарлын инвентор, эх үүсвэр, ангиллууд агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөр боловсруулах  сэдвүүдийн хүрээнд  сургалт зохион байгуулж байна.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here