test

n.news
2018-02-08 05:38:29
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

he2sdafdsfsdfsdafasdf
testxgv sdf sdfsadf 

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here