Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцлээ

Л.Нармандах
2018-02-15 09:17:00
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөө”-ний  төслийн  санал солилцох, зөвлөлдөх уулзалтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, Нийслэлийн харъяа агентлагууд, эрдэмтэн судлаачдын дунд санал солилцох зөвлөлдөх уулзалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны зохион байгууллаа.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here