Сул орон тооны зар

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Хяналт, үнэлгээний хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Суурин эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5

Орон тоо: 1

 Тавигдах ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсрол

 Дээд боловсрол

Мэргэжил

Түүх, нийгмийн багш

 Түүх, газарзүйн багш

Туршлага

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Илтгэх, бичлэгийн ур чадвартай байх

Сэтгүүлзүйн зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Илүү цагаар ажиллах /амралт болон ажлын цаг дууссан үед/

Олон улсын дэвшилтэт аргаас байнга суралцах

 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here