“УБ ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ 2-Р ҮЕ ШАТ\"ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЖ ӨРНӨЛӨӨ

IMG 5272

Зураг 1

IMG 5261

зураг 2

Өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт оролцсон байгууллагууд болох 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here