Kickoff seminar of “Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Phase 2”


21 media companies covered this seminar.
The work plan was discussed in Joint Coordinating Committee later, and Minutes of Meeting were agreed. According to comment and counterpart list by 15, February, the work plan will be updated.

20140121 094617

20140121 130408

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here