АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ЯЛГАРЛЫН ИНВЕНТОР БОЛОН ТАРХАЛТЫН ЗАГВАРЧЛАЛЫН СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4/19

Бямба

 

 

 

 

 

4/20

Ням

 

 

 

 

 

4/21

Даваа

AM

PM

 

Инвентор шинэчлэл
(автомашины хаягдал утаа)

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/22

Мягмар

AM

 

Инвентор шинэчлэл
(автомашины хаягдал утаа)

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

PM

PM2.5 семинар

PM2.5 семинар

Үр дүн-3 хариуцсан мэргэжилтэн

 

4/23

Лхагва

AM

 

Инвентор шинэчлэл
(автомашины хаягдал утаа, автозамын нарийн тоос)

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

PM

 

Инвентор шинэчлэл
(автозамын нарийн тоос, ДЦС-ын үнсэн сан)

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/24

Пүрэв

AM

PM

Табата нутаг буцах

Цаг уурын болон ялгарлын хэмжээний өгөгдлийн хувиргалт,   боловсруулалт, Тархалтын загварчлал

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/25

Баасан

AM

PM

 

Тархалтын загварчлал

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/26

Бямба

 

Эдо буцах

 

 

 

4/27

Ням

 

 

 

 

 

4/28

Даваа

AM

PM

 

Тархалтын загварчлалын дүн нэгтгэл

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/29

Мягмар

AM

PM

 

Тархалтын загварчлалын дүн нэгтгэл

 

ЦУОШГ-ын комьпютерын танхим

4/30

Лхагва

AM

 

Үр дүнгийн тайлан, цаашдын асуудал

ЦУОШГ, НАЧА

ЦУОШГ-ын хурлын танхим

PM

 

Үр дүнгийн тайлан нэгтгэл

Зөвхөн мэргэжилтэн

 

Орой

Наката  буцах

 

 

 

 

Төслийн мэргэжилтнүүд 312 өрөөнд ажиллах болно.

 1.      Цаашдын үйл ажиллагаанд чухалчан үзэх зүйл:

      Ялгарлын инвентор шинэчлэл, ялгарлын тооцоолол

      Тархалтын загварчлал, тооцооллын дүнгийн үнэлгээ

③  Цаашдын асуудлыг тодорхойлох (өгөгдлийн нарийвчлалыг сайжруулах,цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээсхамааран шаардлагтай болох өгөгдөл зэрэг

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here