Монгол улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл-2 РМ10, РМ2.5-ын симпозиум

Хугацаа: 2014 оны 4 сарын 22 өдөр (Мя) 14:00~17:20
Байршил: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны 3 давхрын Говь зааланд

Хөтөлбөр

Мэндчилгээ Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч 14:00-14:10
Т.Бат-Эрдэнэ

“PM10 болон PM2.5-ын үүдэлтэй агаар бохирдуулах бодисын тухай”
Мизохата Акира 14:10-15:00

Асуулт хариулт 15:00-15:30

Завсарлага 15:30-15:40

“Улаанбаатар хотын РМ2.5-ын найрлагын бүтэц” Мизохата Акира 15:40-16:30

“Төслийн цаашдын хэрэгжилт” Фукаяама Акео) 16:30-16:40

Асуулт хариулт 16:40-17:10

Хаалтын ёслол НАЧА-ны дарга Батсайхан 17:10-17:20

20140422 15335220140422 142532

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here