Агаарын чанарын мэдээ гаргах журам

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 07 сарын 04 өдөр                     Дугаар А/222                        Улаанбаатар хот

 

Журам батлах тухай

 

“Агаарын тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. "Агаарын чанарын мэдээ гаргах” журмыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
  2. Тус журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газарт, журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цаг уур, орчны шинжилгээний газарт тус тус үүрэг болгосугай.
  3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын “Журам батлах тухай” 2011 оны А-131 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Журмыг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here