Хөтөлбөр батлах тухай

2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Хөтөлбөр батлах тухай 98 дугаар тогтоол

Тогтоолыг эндээс үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here