Үндэсний хорооны ажлын төлөвлөгөө батлах, гишүүдэд чиглэл өгөх тухай

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 19/01

 

 

 

Тогтоолыг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here