Сайжруулсан хатуу түлшний хэрэглээний зөвлөмж боловсруулах ажлын тайлан

Сайжруулсан хатуу түлшний хэрэглээний зөвлөмж боловсруулах ажлын тайланг энд дарж үзнэ үү recommendation on upgraded hard fuel usage

 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here