Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2018 оны тоо бүртгэлийн ажлын тайлан

Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/181 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 08 өдрийн А/945 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлүүлэн  12 дугаар сарын 15 хүртэл зохион байгуулав.

Энэ ажлын зорилго нь агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүдийг цахимжуулах, тэдгээрийн нарийвчилсан мэдээллээр агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнүүд тухайлбал янданд шүүлтүүр суурилуулах, түлш солих, зуухыг буулгаж төвийн дулаанд холбох, технологийн шинэчлэл хийх зэрэг боломжит арга хэмжээний саналыг боловрсуулах, үнэлгээ хийхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНДЭЭС татаж авна уу.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here