Хуудас 0 / 0
    Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
    Чадна
    Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
    Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
    Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
    Made Here