Хуудас 0 / 0
  Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
  Чадна
  Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
  Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
  Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
  Made Here