Автомашингүй өдрийн хэмжилт

n.news
2018-09-24 11:37:19
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

АВТОМАШИНГҮЙ ӨДРИЙН ХЭМЖИЛТ

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/861 дугаар захирамжаар Нийслэлд “Автомашингүй өдөр”- ийг зохион байгуулах зорилгоор  2018 оны 09 дугаар сарын 22- ний өдрийн 08:00-18:00 цагийн хооронд автозамын хөдөлгөөнийг  түр хугацаагаар хаах болсонтой холбогдуулан  зам хаасан  үед  Баруун 4н-н зам, МУИС, Зүүн 4-н зам, Ялалтын талбайн орчмын агаарын бохирдлыг, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнт үетэй харьцуулсан  хэмжилтийг  хийлээ. Хэмжилтийн дүнг харьцуулан харахад авто замын хөдөлгөөн хаасан үед агаарын бохирдлын хэмжээ (NO2, SO2, PM2.5) 3-6 дахин бага байсан.

Доорх графикаас харахад авто машинаас голчлон ялгадаг NO2-азотын давхар ислийн хувьд авто машингүй өдөр энгийн өдрийнхээс3.3- 6 дахин бага байна.

Хэмжилтээр тодорхойлогдсон SO2-хүхэрлэг хийн агууламжийг доорхи графикт үзүүллээ. Хүхрийн давхар ислийн хувьд авто машингүй өдөр энгийн үеийнхээс 3 дахин бага байв.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын агууламжийг доорх графикт үзүүллээ. PM2.5 -н хувьд авто машингүй өдөр энгийн үеийнхээс 3-4.6 дахин бага байв.

Хэмжилт хийсэн газрууд.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here