-Зуухны байгууламжийг бүртгэл хяналтын тогтолцоонд оруулахаар боллоо

Л.Нармандах
2011-08-18 01:49:42
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

 

Энэхүү Зуух ашиглалтын явцыг байгаль орчны талаас нь журамлахыг зорих бөгөөд энэ нь тээврийн хэрэгслийг оношлогоонд оруулдаг тогтолцоо, журамтай адил юм. Тиймээс зуухны хувьд ч ажлуулах зөвшөөрлийг эрчим хүчний хуулийн заалтанд үндэслэн олгодог бөгөөд ялгарлын стандартын шаардлагыг хангаагүй бол зуухыг ашиглах, ажиллуулах зөвшөөрлийг олгохгүй байхаар журамлах нь уг бүртгэл, хяналтын тогтоцооны зорилго юм. 

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here