-Баянгол дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран ажиллав

Л.Нармандах
2011-09-08 01:03:33
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Үүнд:

1. НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ

2. БОЛОВСРУУЛСАН ТҮЛШ НӨӨЦЛӨХ, ДҮҮРЭГ, ХОРОО, ИРГЭДЭД ХҮРГЭХ ЖУРАМ

3. НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС БАЙЦААГЧИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here