АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР БОЛОН АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ҮЕД ОРЧНЫ АГААРТ ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Л.Нармандах
2013-04-05 01:29:30
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Автомашинтай болон автомашингүй өдрүүдийн CO –угаарын хийн агууламж хэмжилтийн 4 цэг дээр Монгол улсын MNS 4585 : 2007 стандарт буюу “Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага”-ын үзүүлэлтээс бага байна.
Доорх графикаас автомашины хөдөлгөөн ихтэй үед зам дагуух орчинд угаарын хийн агууламж хэрхэн ихсэж байгааг харж болно.

CO ugaariin hiin aguulamj

NO2 -азотын давхар ислийн агууламж автомашинтай өдрийн хэмжилтээр бүх цэгүүд дээр стандарт утгаас давсан үзүүлэлттэй байгаа нь тээврийн хэрэгслийн түлшний шаталтаас уг хий замын дагуух орчинд ихээхэн хэмжээгээр хаягддаг болохыг харуулж байна.

 NO2

АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ҮЕИЙН ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТИЙНГ АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКСЭЭР ТООЦООЛСОН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индексийн үнэлгээ

Агаарын чанарын түвшин

Өнгө

Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл

0-50

Агаарын чанар сайн, сөрөг нөлөөг үзүүлэхгүй.

НОГООН

Агаарын чанар стандартын шаардлагыг хангаж байгаа ба агаарын бохирдол нь маш бага, эсвэл ямар ч эрсдэлгүй байна.

51-100

Агаарын чанар дунд зэрэг (Дунд зэргийн нөлөөг үзүүлэх)

ШАР

Хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжтой, гэвч зарим бохирдуулагч цөөн хүмүүсийн эрүүл мэндэд дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ. Жишээ нь: хэт мэдрэмтгий хүмүүс озоны нөлөөлөлд өртдөг.

101-150

Мэдрэмтгий бүлгийнхэнд сөрөг нөлөөг үзүүлэх

УЛБАР ШАР

Мэдрэмтгий хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөг үзүүлж болно. Жишээ нь: уушигны өвчтэй хүмүүс озоны нөлөөлөлд, уушигны ба зүрхний өвчтэй хүмүүс тоос, тоосонцрын нөлөөлөлд илүү өртөмтгий байдаг.

151-200

Сөрөг нөлөөг үзүүлэх

УЛААН

Хүн бүрд эрүүл мэндийн ямар нэг өөрчлөлт илэрч болно. Мэдрэмтгий хүмүүсийн хувьд эрүүл мэндэд нь илүү хүнд өөрчлөлтүүд илэрч болно.

201-300

Өндөр түвшинд сөрөг нөлөөг үзүүлэх

ХҮРЭН ЯГААН

Хүн бүр агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөлд өртөнө.

301-500

Аюултай нөлөө үзүүлэх

ХҮРЭН

Түгшүүрийн нөхцөл ба нийт хүн ам агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлтэй.

 МУИС-ИЙН ХИЧЭЭЛИЙН I БАЙРНЫ УРД ТАЛД

MUIS

МУИС-ийн хичээлийн I дүгээр байрны урд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.16:20

6.251

0.091

0.014

min

0.024

 

2013.04.01.16:25

4.265

0.085

0.018

max

0.089

 

2013.04.01.16:30

4.326

0.075

0.017

ave

0.036

 

2013.04.01.16:35

3.256

0.086

0.019

     

Дундаж агууламж

4.524

0.0842

0.017

0.049

   

АЧИ

45.25

210.5

85

32.6

 

   ИХ ДЭЛГҮҮРИЙН УРД ТАЛД

IH DELGUUR

Их дэлгүүрийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.13:20

4.157

0.057

0.041

min

0.041

 

2013.04.01.13:25

3.865

0.085

0.01

max

0.034

 

2013.04.01.13:30

7.168

0.088

0.011

ave

0.088

 

2013.04.01.13:35

5.619

0.034

0.011

 

 

 

Дундаж агууламж

     5.202

        0.066

       0.018

 0.054

   

АЧИ

52.02

165

90

36

 

 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УРД ТАЛД

 

IMG032

 

Чингэлтэй дүүргийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.14:35

6.223

0.057

0.014

min

0.043

 

2013.04.01.14:40

6.124

0.040

0.013

max

0.029

 

2013.04.01.14:45

6.326

0.078

0.013

ave

0.124

 

2013.04.01.14:50

6.607

0.081

0.014

     

Дундаж агууламж

6.320

0.109

0.013

0.065

   

АЧИ

63.2

272.5

65

43

 

 НЭГДСЭН II ЭМНЭЛГИЙН УРД ТАЛД

ii emneleg

Нэгдсэн II эмнэлгийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.10:45

5.801

0.055

0.033

min

0.092

 

2013.04.01.10:50

5.879

0.057

0.023

max

0.065

 

2013.04.01.10:55

5.752

0.051

0.026

ave

0.079

 

2013.04.01.11:00

6.903

0.057

0.033

     

Дундаж агууламж

6.083

0.055

0.026

0.078

   

АЧИ

60.83

137.5

130

52

 

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here