ЗАРИМ ХОРООНЫ БАРИЛГЫГ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАНА

Л.Нармандах
2014-02-18 03:42:46
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Мөн хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт үүрэг болголоо.

Жич: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжих хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах ажлын жагсаалтыг хүснэгтээр танилцуулъя.

/сая төг/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

1

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

2

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

3

Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

4

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

5

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

6

Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

7

Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

8

Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

9

Баянгол дүүргийн 23 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

10

Баянзүрх дүүргийн  2 дугаар хорооны цогцолбор барилга

2014

91.0

11

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хорооны цогцолбор барилга

2014

90.0

 

ДҮН

 

1000.0

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here