Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Phase 2 in Mongolia

Л.Нармандах
2014-03-04 12:10:48
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Duration of the Project: December, 2013 to June, 2017

Outputs:
1. Capability of emission source monitoring is strengthened.
2. Capability of ambient air quality monitoring is strengthened
3. Capability to evaluate pollution structure is strengthened by integrating emission inventory, simulation model and ambient air quality monitoring.
4. Decision making process for air pollution control is improved, by utilizing technical abilities of AQDCC and the relevant agencies.
5. AQDCC and the relevant agencies promote public awareness program and implement advisory system for citizen in Ulaanbaatar city on air pollution.
6. Capability of technical evaluation of air pollution control measures is strengthened.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here