АГААРЫН БОХИРДОЛ БА ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

Л.Нармандах
2016-06-15 06:59:28
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

 

Сургалтыг Нийслэлийн Боловсролын газраас бэлтгэгдсэн багш нар батлагдсан хуваарийн дагуу 120 минутын турш заасан. Сургалт нь 2 хэсгээс бүрдсэн бөгөөд 1-р хэсэг “Гадаад орчны агаарын бохирдол”, 2-р хэсэг “Дотоод орчны агаарын бохирдол ба эрүүл мэндийн зөвлөмж” гэсэн сэдвийн хүрээнд явагдлаа.

Хоёр хичээлийн дундуур 15 минут завсарласан бөгөөд энэ үеэр “Жүр Үр” ХХК-иас захиалсан пирог болон жимсний шүүсийг сургалтад оролцсон сурагчдад туслах багш болон “Жүр Үр ХХК”-ийн үйлчлэгчдийн тусламжтайгаар өгсөн.

 

SQL database name = airubgov_160216 

user = airubgov_kkk 

pass = _I3}_Xk7qDOt 

www.air.ub.gov.mn/administrator

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here