Дулаалга аяны нээлт нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн дүнжингарав төвд зохион байгуулагдлаа

Л.Нармандах
2017-05-29 08:07:03
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Аяныг хэрэгжүүлэх үе шат:

Дулаан алдалтын хэмжилт 1: Аянд хамрагдах өрх бүрийн байшинд мэргэжлийн баг зориулалтын багаж, төхөөрөмжөөр хэмжилт хийж агаар сэлгэлт, битүүмжлэл, сийгэлттэй хэсгийн байршлыг тогтооно. Дулаалга хийхээс өмнөх үеийн түлшний хэрэглээ, галлагааны давтамж зэрэг тухайн айлын хэрэглээ, зан үйлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг цуглуулж мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

Зөвлөмж, тооцоо: Хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн тухайн байшингийн хийц, насжилт, дулаан алдаж буй хэсгийн онцлогоос хамааран битүүмжлэлийг хэрхэн сайжруулах мэргэжлийн зөвлөмж, саналыг боловсруулна. Аянд хамрагдаж буй өрх бүрт тусгай мэдээллийн сан үүсгэн, хөтлөлт хийнэ.

Сонголт: Мэргэжлийн багийн зөвлөмжийн дагуу хэрэглэгч буюу тухайн өрх дулаалгын материалаас сонголт хийж холбогдох гэрээг байгуулна.

Дулаалга: Тухайн өрх нь өөрсдийн хөдөлмөр оролцоо, хөрөнгө оруулалт, төслийн татаасанд тулгуурлан мэргэжлийн зөвлөмжийн дагуу байшингаа дулаална.

Дулаан алдалтын хэмжилт 2: Дулаалга хийсний дараа дулаан алдалтын хэмжилтийг дахин хийж дулаалгаас өмнөх болон дараах байдлыг харьцуулан дүн шинжилгээ хийнэ.

Туршлага, сургамж: Аянд хамрагдсан айл өрхүүд дулаалгын үр нөлөө, өөрчлөлт, сэтгэл ханамж зэрэг өөрсдийн бодит туршлага, сургамжаа нийслэлийн нийт иргэд, олон нийтэд танилцуулах, мэдээлэл, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна.

 

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here