Автомат багажаар авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого зохион байгуулах заавар

Л.Нармандах
2019-04-04 03:58:24
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Автомат багажаар авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого зохион байгуулах заавар 2016 онд шинээр батлагдсан бөгөөд Тус заавар нь Авто замын хөдөлгөөний эрчим, бүрэлдэхүүний бодит судалгаа хийх зорилгоор автомат тооллогыг явуулах аргачлал, зааврыг боловсруулан баталгаажуулсан байна.

Автомат багажаар авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого зохион байгуулах зааврыг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here