Сайжруулсан хатуу түлшний стандартын төсөлд санал авах тухай

Л.Нармандах
2019-04-23 05:05:21
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Засгийн газрын түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Сайжруулсан хатуу түлш. Техникийн шаардлага MNS .... : 2019” стандартын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Тус журмын төсөлтэй танилцан Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 11-314876, 11-318551 дугаар руу залган холбогдох саналаа өгнө үү.

Журмын төслийг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here