Эх үүсвэрийн ялгарлын инвенторын 2016 оны жилийн тайлан

n.news
2017-12-26 02:04:15
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Агаарын бохирдлыг бууруулах газар олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл” II шатны төслийн багийнхантай хамтран агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн ялгарлын хэмжээний тоо тооллого (инвентор) -ын ажлыг 2016 оны 10 сараас эхлэн өгөгдлийг цуглуулж, 2017 оны 5 сар хүртэлх хугацаанд боловсруулан 2016 оны ялгарлын хэмжээг тооцож гаргасан. 


Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн ялгарлын инвенторын 2016 оны жилийн тайланг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here