Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө /05-09 сар/

n.news
2017-12-26 03:25:27
Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газар

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 10/14 дугаарт Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2017 оны 03/03 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:


Эндээс татаж үзнэ үү.

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here